Temmuz 2013
Sayı: Temmuz 2013
MOBİLSİAD’DAN HABERLER
TÜBİTAK’ın mobil destekleri MOBİLSİAD etkinliğinde teknoloji KOBİ’leri ve girişimciler ile paylaşıldı
Devamı için tıklayınız
GÜNDEM
MOBİLSİAD’ın mobil ödeme alanındaki teknik bilgilerinin ve sürecin yönetilmesine ilişkin önerilerinin paylaşılması adına, BDDK ev sahipliğinde yapılacak MOBİLSİAD & BDDK  toplantısının Eylül ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Devamı için tıklayınız
OPERATÖRLER İLE İLİŞKİLER
Operatörler ile ilişkiler için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız
KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER
BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanı Sayın Fatih Akpınar ve BTK Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yanık ziyareti 2 Temmuz’da gerçekleştirildi.
Devamı için tıklayınız
DİĞER STK’LAR İLE İLİŞKİLER
Makineler arası iletişim (M2M) ile ilgili atılan olumlu adımlara yönelik hazırlanan teşekkür mektupları Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ile paylaşıldı.
Devamı için tıklayınız
SEKTÖREL HABERLER
T.C. Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Temmuz 2013 Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Üyelerimizden haberler için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız
BASINDA MOBİLSİAD
10.07.2013, Turk.internet.com, TÜBİTAK’ın Mobil Destekleri MOBİLSİAD Etkinliğinde
http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=43028

Devamı için tıklayınız
Haftaya yeni bir MOBİLSİAD e-bültende buluşmak üzere…

Her konudaki görüş ve önerilerinizi nihan.gonen@mobilsiad.org.tr ve gokce.tekinturhan@mobilsiad.org.tr adresine gönderebilirsiniz.