Ocak 2014
Sayı: Ocak 2014
MOBİLSİAD’DAN HABERLER
Dijital Oyun Sektörüne Yönelik Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.
Devamı için tıklayınız
GÜNDEM
MOBİLSİAD&BDDK teknik toplantısının bir çıktısı olarak, mobil ödeme sistemlerinde yurt dışı uygulama örnekleri ve regülasyon detaylarının yer aldığı detaylı rapor hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Devamı için tıklayınız
OPERATÖRLER İLE İLİŞKİLER
Operatörler ile ilişkiler için tıklayınız.  
Devamı için tıklayınız
DİĞER STK’LAR İLE İLİŞKİLER
Gündem konusu "Torba Kanun” adı ile bilinen Bazı Kanunların Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinde yer alan "TİB İnternet Kanunu”na ilişkin değerlendirmeler ve ortak görüşün oluşturulması olan Bilişim STK’ları Toplantısı’na katıldık.
Devamı için tıklayınız
SEKTÖREL HABERLER
T.C. Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Ocak 2014 Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni için tıklayınız. 
Devamı için tıklayınız
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Üyelerimizden haberler için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız
BASINDA MOBİLSİAD
01.01.2014 - Telekom Dünyası, Teknolojide Saat Kaç? 
Devamı için tıklayınız
Haftaya yeni bir MOBİLSİAD e-bültende buluşmak üzere…

Her konudaki görüş ve önerilerinizi nihan.gonen@mobilsiad.org.tr ve gokce.tekinturhan@mobilsiad.org.tr adresine gönderebilirsiniz.