Eylül 2013
Sayı: Eylül 2013
MOBİLSİAD’DAN HABERLER
MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Kerem Alkin, 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şura'sında "Haberleşmenin Bugünü ve Ötesi” panelinde panelist olarak yer aldı.
Devamı için tıklayınız
GÜNDEM
Mobil Katma Değerli Servisler Sektöründe tüketici memnuniyetinin sağlanmasına ve mevcut tüketici şikayetlerinin azaltılmasına yönelik olarak MOBİLSİAD – Abonelikli Mobil Servisler Yönetim Manifestosu hazırlanmasına karar verildi.
Devamı için tıklayınız
KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Özge Dumlupınar ziyareti 3 Eylül’de gerçekleştirildi.
Devamı için tıklayınız
SEKTÖREL HABERLER
T.C. Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Eylül 2013 Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni için tıklayınız.
Devamı için tıklayınız
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Üyelerimizden haberler için tıklayınız. 
Devamı için tıklayınız
BASINDA MOBİLSİAD
13.09.2013 – P.S.M.com, Mobil Servis Sektöründen Mesaj Var 
http://www.psmmag.com/mobil-servis-sektorunden-mesaj-var-psm-ozel-haber-31536h.htm

Devamı için tıklayınız
Haftaya yeni bir MOBİLSİAD e-bültende buluşmak üzere…

Her konudaki görüş ve önerilerinizi nihan.gonen@mobilsiad.org.tr ve gokce.tekinturhan@mobilsiad.org.tr adresine gönderebilirsiniz.